Diverse tabeller m.m.

- Till första sidan -

Jämförelsetabeller:
Engelska tum (inch) till m.m. - - - AWG Trådtjocklekar - - - Millimetr till decimaltum


Innehåll Populär Radio 1929 - 35
Sid 1Allmänna art. radioutställningar, sändarstationer, radiostörningar
Sid 2Fabrikation, komersiella mott., flyg- bil- och båtradio, ljudfilm, television.
Sid 3Elektriska musikinstr. grammofonteknik, heminsp. först., ljudöverföring, högtalare och mikrofoner
Sid 4Rör och fotoceller, populär radioteori, nybörjarlekt., enkla beräkn. mottagarkonstr., olika koppl. m.m.
Sid 5Mottagarantenner, detektorer, återkoppling, volymreglering, vågfällor och filter
Sid 6Nätanslutning, växelströmsmott., likströmsmott., allströmsmott., batteri- och kristallmottagare
Sid 7Praktist apparatbygge, kortvågsradio, kortvågsapparater.
Sid 8Störningar och fel i mott., prov och mätningar, mätinstr. och lab.apparater, vågmetrar

Beräkning av parallellkopplade resistanser.
Samma tabell kan för övrigt också användas för att beräkna seriekopplade kapacitanser.

Jämförelsetabell mellan Philips Power Oxytron Tungsram Vatea Triotron och Telefunken radiorör 1937-38


 Tungsram radiorör 1942-43

Ekvivalentlista för anerikanska rör (1945), del 1 Ekvivalentlista för amerikanska rör (1945), del 2 Lite mer om rörtyper   Hemsida om rör: Åke's Tubedata

Rördata Mullard ME1401 ME1402 70B1 109B1150B1 Annons i Populär Radio 8/1951
Rördata Philips ECC40 EL34 AX50 AZ50 DF67 DL67 Annons i Populär Radio 5/1951
Rördata Philips Subminiatyrrör DL67 Annons i Populär Radio 5/1951
Rördata Philips UKV-rör QQE 06/40 QB3/300 Annons i Populär Radio 9/1951
Rördata RCA Sändar- likriktar- och katodstrålerör Annons i Populär Radio 10/1946

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen