Hammarlund
Lär ha konstruerats och tillverkats av en Svensk-Amerikan1950/60-taletTillverkades 1959 - 63 och kostade då 2.175:- vilket motsvarar c:a 25.000:- i dag!

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen