Von Lieben-röret
År 1906 konstruerade den österrikiske fysikern Robert von Lieben (1878–1913) ett gasfyllt katodstrålerör med två anoder, mellan vilka han lät anodströmmen fördelas genom att styra den med ett magnetiskt fält. På så sätt fick han fram världens första analoga elektroniska förstärkare av växelström och dessa rör användes sedan vid förra seklets början som signalförstärkare i telefonsystem.
Senare vidareutvecklade von Lieben sitt rör, och satte in ett galler mellan anod och katod - liksom Lee de Forest gjorde i sin "audion".
Liebenröret blev början på den explosionsartade utveckling som vi idag ser. Ett radiorör motsvaras nu av en transistor, och det finns t.ex. cirka 20 miljoner transistorer i en modern mobiltelefon.
Liebenrör är enormt eftertraktade bland världens alla radiosamlare, eftersom det bara finns några få exemplar bevarade. Detta på grund av den känsliga glaskonstruktionen.


- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen