Radiomottagare
av märket
Luxor

Luxor grundades 1923 i Motala av Axel Holstenson. Man började tillverka kristallmottagare och blev snart en av Sveriges största tillverkare av radioapparater. 1950 blev man också en av de första företagen som massproducerade TV-mottagare och började även tillverkade annan hemelektronik. I mitten 1970-talet hade man 2600 anställda men 1976 brann TV-fabriken ner och man fick svårt att återhämta sig då TV-produktionen var den största inkomstkällan. Så 1978 skapade man en ny division, Luxor datorer och började tillverka ABC80-datorn som kom att bli mycket populär i norra europa. Man började också att tillverka sattelit-TV mottagare. 1979 fick dock företaget ekonomiska problem och staten tog över driften och 1984 såldes företaget till Nokia.

1930-talet - 1940-talet - 1950-talet - 1960-talet
Skivspelare - Tråd- och rullbandspelare - - Luxor reklam -

- Till första sidan -

1920-talet


Luxor *
Tillverkad: 1920-talet Våglängdsområden: Skalan endast graderad 0 - 100 Typ: Kristallmottagare Övrigt: Anslutning för antenn (2)jord (2), hörtelefon (2) och detektor. Detalj . (AUGES050413.20)

1930-talet
- Tillbaka -


-
Luxor AWH
Tillverkad: 1930 Våglängdsområden: LW Rör: 80, 42, 75, 6D6, 6A7 Övrigt: Anslutning för antenn och jord. Invändigt (TPX161016)

Luxor 775DW *
Tillverkad: 1935 Våglängdsområden: LV (800 - 1880 m) MV (240 - 500 m) Rör: 80, 42, 75, 6D6, 6A7 Övrigt: 100 - 245 VAC. Anslutning för antenn (3) och jord. Varierbar skalbelysning. Detalj - Invändigt S/N: 54532 (AUSDE05)
Modell 775DW är en 4-rörs superhetrodyn (likriktarröret ej medräknat) med amerikanska rör. Blandarröret är en heptod (6A7), mellanfrekvensröret är en skärmgallerpentod med variabel branthet (6D6), detektorröret en dubbetdiod-triod (75), hos vilken triodsystemet tjänstgör som första lågfrekvensförstärkarrör, samt slutröret en mycket kraftig pentod (42).......... Efter andra mellanfrekvensbandfiltret följer dubbeldiod-trioden, där ena diodsträckan tjänstgör som detektor och den andra sköter den automatiska volymregleringen, som givetvis är av fördröjd typ. En indikatorglimlampa underlättar i hög grad inställningen av stationerna. Stationsskalan är enfärgad. Endast det för tillfället inkopplade våglängdsområdet belyses.......... Modell 775DW har samma gedigna utförande, som alltid varit kännetecknande för Luxors mottagare. Högtalaren "Luxor Briljant", är i år ytterligare förbättrad. Luxor-fabriken förfogar över en komplett utrustning för utförande av alla olika undersökningar på högtalare. Högtalaren är ju också en av radiomottagarens allra viktigaste beståndsdelar. (Populär Radio 9/1935)
Luxor 979V *
Tillverkad: 1937 - 38 Våglängddsområden: LV (750 - 2000 m), MV (200 - 570 m), KV (16 - 50 m) Rör: 6C5G, 6A8G, 6K7G, 6K7G, 6Q7G, 6A5G, 1V, 6X5G, 6G5 Övrigt: Anslutning för antenn, jord och pickup. Detalj S/N: 10132 (AUSDE05)
Selecta 9:an. Utrustad med Luxors patentsökta mellanfrekvenskoppling, separat oscillator samt Luxor-Selecta-kretsar och ger därför enastående stabil och störningsfri kortvågsmottagning. Fri från spegelfrekvenser - varje station kommer in endast på ett ställe. Prova på våglängdsbanden 16, 19, 25, 30 och 50 meter, där rundradiostationerna sända, och konstatera hur fri från telegrafistörningar den är. Selecta-9:an har SKILDA MELLANFREKVENSER FÖR VARJE VÅGLÄNGDSOMRÅDE, är även överlägsen på mellanvåg och långvåg. (Ur annons för Luxor i Populär Radio 12/1937)
Luxor 725 *
Tillverkad: 1935 Våglängdsområden: LV (800 - 1880 m) MV (240 - 500 m) Rör: U30, 43, 75, 6C6, 6D6 Övrigt: Anslutning för antenn, jord och pickup. Invändigt S/N: 10132 (AUSDE05)

Luxor 875 WL *
Tillverkad: 1936 Våglängdsområden: LV (800 - 1880 m) MV (240 - 500 m) Rör: 25Y5, 12A5E,6D6, 75, 6A7 Övrigt: Anslutning för antenn och jord Detalj - Invändigt S/N: 88921 (AUVAR240416.70)

Luxor 375 WL *
Tillverkad: 1936-38 Våglängdsområden: LV (800 - 1900 m) MV (200 - 550 m) Rör: 25Y5, 12AE5, 6D6, 1V, 6A7, U930 Övrigt: Anslutning för antenn och jord Detalj S/N: 85099 (AUTIB191116.160)

Luxor 1160 W *
Tillverkad: 193 Våglängdsområden: LV (700 - 1900 m), MV (200 - 550 m), KV (16 - 50 m) Rör: 6J8GE, 6K7G, 8Q7G, 6N6G, 6X5G Övrigt: 100 - 260 VAC. Anslutning för antenn, jord och pickup. Detalj - Invändigt S/N: 34099 (AULID181117.280)

Luxor 1260 W *
Tillverkad: 1939 Våglängdsområden: LV (700 - 1900 m), MV (200 - 550 m), KV (16 - 50 m) Rör: 6J8GE, 6K7G, 6Q7G, 6N6G, 6U5/6G5, 6X5G Övrigt: 100 - 260 VAC. Anslutning för antenn, jord och pickup. Utrustad med tonkontroll. Detalj - Invändigt S/N: 7555 (ERSDE250417.195)

1940-talet
- Tillbaka -


Luxor R 213 *
Tillverkad: 1940 Våglängdsområden: LV (1900- 700 m) MV (550 - 200 m) Rör: 1N5EG, 1N5EG, 1C5EG. Övrigt: Batteridriven 1,5 & 90 V. Återkopplad mottagare? Detalj - Detalj (AUGES040513.100)

Luxor 1460 W *
Tillverkad: 1942 Våglängdsområden: LV (700 - 1900 m), MV (200 - 550 m), KV (13 - 50 m) Rör: ECH11, 6K7G, 6Q7G, 6N6G, 6X5G Övrigt: Anslutning för antenn, jord och pickup. Detalj - Invändigt S/N: 87006 (AUVAR240416.70)

Luxor 1600 W *
Tillverkad: 1942 - 43 Våglängdsområden: LV (700 - 1900 m), MV (200 - 550 m), KV (16 - 49 m) Rör: 6VGEG, 6Q7G, 5Y3G, 6J8EG, 6K7G, EM4 Övrigt: Anslutning för antenn, jord och pivkup. Försedd med decimalskala 0 - 170 Detalj - Invändigt S/N: 67436 (AUVAR240416.120)

Luxor 52W *
Tillverkad: 1943 Våglängdsområden: LV (700 - 1900 m), MV (200 - 550), KV (16 - 49 m) Rör: 6K7G, 5Y3G, 6Q7G, 6J8EG, 6V6EG. Övrigt: Anstning för antenn och jord. Detalj S/N: 65866 (AUVAR07)

Luxor 62 W *
Tillverkad: 1940-talet Våglängdsområden: LV (700 - 1900 m), MV (200 - 550), KV (16 - 49 m) Rör: 6M9, 7H7, 6SQ7, 6V6G, 5Y3G Övrigt: Anslutning för antenn och jord. Detalj (AUTIB241916.70)

Luxor 94W *
Tillverkad: 1945 Våglängdsområden: LV (700 - 1900 m), MV (200 - 550), KV (16 - 49 m) Rör: 6J8G, 6K7G, 6Q7G, 6V6G, 6UG5G, AZ11. Övrigt: 110 - 250 VAC Anslutning för antenn och jord. Detalj (AUVAR)

Luxor BG55W / EK *
Tillverkad: 1949 Våglängdsområden: LV (800-1800 m) MV (200 - 500 m), KV (18 - 48 m), KV2 (80 - 200 m) Rör: 6J6, 6V6GT, 6AT6, 6BA5, 6X4 Övrigt: Anslutning för antenn, jord, extra högtalere och pickup. Grammofon endast avsedd för 78-varvare Front - Grammofon S/N: (Radio) 220748 (Grammofonverk) ?? (AUHJ)

1950-talet
- Tillbaka -


Luxor Pedagog PMR 18 *
Tillverkad: 1950 Våglängdsområden: LV (800 - 1800 m), MV (2000 - 550 m), KV1 (11 - 22 m), KV2 (22 - 49 m), KV3 (49 - 100 m) Rör i tråd- & skivspelare: EF40, 6X4, 6AQ5, 6AT6 Rör i radiodel: 6V6GT, 5Y3GT, 6AT6, 6BA6, 6J6, 6U5/6G5 Övrigt: Trådspelare M 102 (S/N: 3670) Kombinerad radio, trådspelare och skivspelare. Front - Detalj - Tråd & skivspelare - Kontroller1 - Kontroller2 - Invändigt - Baksida - Alla bilder
Lägg märke till bilden på Delta Rhythm Boys i locket. (AUTIB160906.210 Hks SS)

Luxor Luxorita 355L *
Tillverkad: 1950 Våglängdsområden: LV (700 - 1900 m), MV (190 - 550 m), KV (19 - 50 m) Rör: 19J6, 35C5, 12BA6, 12AT6, 35WA Övrigt: Allströmsmottagare. Anslutning för antenn, jord och extra högtalare S/N: 184660 Detalj (ERSDE140114.75)

Luxor Premiär *
Tillverkad: 1951 - 52 Våglängdsområden: LV (800 - 1800 m), MV (200 - 550 m), KV1 (13 - 20 m), KV2 (20 - 60 m), KV3 (80 - 160 m) Rör: 6J6, 6BA6, 6AT6, 6V6G, 6X4, EM4 Övrigt: Anslutning för antenn, jord och pickup. S/N: 211474 (AU ?)

Luxor *
Tillverkad: 1951 - 52 Våglängdsområden: LV (800 - 1800 m), MV (200 - 550 m), KV (13 - 50 m) Rör: 6X4, 6AQ5, 6AV6, 6BA6, 6BE6, DM71 Övrigt: Anslutning för antenn och jord. S/N: 362178 (AU ?)

Luxor 751W Colibri *
Tillverkad: 1953 Våglängdsområden: LV 700 - 2000 m), MV (180 - 550 m), KV (16 - 50 m) Rör: 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5, 6X4 Övrigt: 110 - 250 VAC Anslutning för antenn, jord, pickup och extra högtalare. Detalj - Invändigt S/N: 353080 (AULID010417.110)

Luxor R 91
Tillverkad: 1953 Våglängdsområden: LV (750 - 2000 m), MV (200 -750 m), KV (149 - 49 m) Rör: 1S4T, 1LN5, 1T4T, 1S5T, DLL101 Övrigt: Batteri 1,5 & 90 V. Invändigt - Detalj (TPX020315)

Luxor BG65W2 / E3W2 *
Tillverkad: 1950-talet Våglängdsområden: LV (800-1800 m) MV (200 - 500 m), KV1 (18 - 48 m), KV2 (80 - 200 m) Rör: 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5, 6X4 Övrigt: Anslutning för antenn, jord och pickup. Grammofon för 33/45/78-varvare S/N: (Radio) 362178 (Grammofonverk) 166556 Front - Grammofon - Detalj (AUVAR)

Luxor Tripp WD26 *
Tillverkad: 1955 Våglängdsområden: LV (750 - 1900 m), MV (200 - 550 m) Rör: 3V4 (DL94), 1S5T (DAF96), 1T4T (DF96), DK92 Övrigt: Batteri eller 220 VAC. Antenn inbyggd i locket. Apparaten fanns även som Skantic och fanns i flera olika färgkombinationer - Detalj - Invändigt - Annons S/N: 484652 (AUTIB13.350)

Luxor Luxorita *
Tillverkad: 1955-58 Våglängdsområden: LV MV KV Rör: 6BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5, 6X4 Övrigt: 110 - 250 VAC Anslutning för antenn och jord. (AU?)

1960-talet
- Tillbaka -


Luxor 4404W Oktav *
Radiogrammofon med Luxor ES 511 skivspelare. Tillverkad: 1960-talet Våglängder: LV (700 - 2000 m), MV (200 - 550 m), KV (18 - 50 m), FM (87 - 100 Mhz) Rör: ECC85, ECC83, ECH81, EBF89, EF89, 2 x EL84, EM84 Övrigt: Stereo. Försedd med bas och diskantkontroller. Skivspelare för 16/33/45/78 v/m och försedd med vändbar pickup för normal- och mikro-spår S/N: (Radio) 178574 (Skivspelare) 436048 Reparation (AUTIB171211.60)

Luxor 8801W Premiär *
Radiogrammofon med Luxor skivsplare S4V-20. Tillverkad: 1960 c:a. Rör: ECC85, 2xEBF89, ECL82, EM80. Våglängder: LV (750 - 2000 m), MV (180 - 570 m)), KV (20 - 50 m), FM (87 – 108 MHz). Övrigt: Anslutning för Luxor stereotillsats, AM antenn. FM antenn, magnefon och extra högtalare. Detalj - Invändigt S/N radio: 628707
Skivspelare för 33-45-78 v/m S/N sksp: 394008 - Detalj (AUHOV170517.240)

Luxor B 4470 Charleston *
Tillverkad: 1964. Våglängder: MV 600 - 1600 kHz), KV (150 - 400 kHz), FM (88 – 100 MHz). Övrigt: Batteri 6 x 1,5 V typ LR20. Bas/diskan omkopplare flangfärgskontroll. Anslutning för FM-antenn, bandspelare, pickup och extra högtalare. detalj. (AUOTT270417.3)

Luxor 3022-1 Luxorita * Grön
Tillverkad: 1974 Frekvensområde: FM (87 - 101 MHz) Övrigt: Batteri 6 x LR20 Transistorradio. Anslutning för antenn, jord, grammofon / bandspelare samt yttre strömförsörjning. Utrustad med tonkontroll. S/N: L218685 Se även Skantic Tripp

Luxor 3022-1 Luxorita * Röd
Tillverkad: 1974 Frekvensområde: FM (87 - 101 MHz) Övrigt: Batteri 6 x LR20 Transistorradio. Anslutning för antenn, jord, grammofon / bandspelare samt yttre strömförsörjning. Utrustad med tonkontroll. S/N: L 218093 Se även Skantic Tripp

Luxor BT 495
Tillverkad: 1963 c:a Frekvensområde: LV (140 - 400 kHz), MV (550 - 1600 kHz), FM (87 - 101 MHz) Övrigt: Transistorradio. Användes som LUFOR-mottagare inom försvaret med beteckningen MT930 (M3951-930010). Anslutning för antenn, jord och grammofon / bandspelare. Utrustad med tonkontroll.

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen