Amerikanska
Mercury och MotorolaReklam ur Popular Meccanics 2/1957

Reklam ur Teknikens värld 18/1957
Båda såldes av Mercury-Bolaget i Göteborg

- Till första sidan -
© Elkillen