Amerikanska
Mercury och MotorolaReklam ur Popular Meccanics 2/1957
Kostade 287:- (c:a 3300:- idag)

Reklam ur Teknikens värld 18/1957
Kostade 335:- (c:a 3850:- idag)
Båda såldes av Mercury-Bolaget i Göteborg

- Till första sidan -
© Elkillen