Philips
Philips 60 år.
Philips & Co hette det företag som 1891 grundades Frederik Philips och hans son Gerhard Philips och som sedermera skulle växa ut till den världsomfattande koncern var produkter varje radiotekniker jorden runt så väl känner till. Tillverkningen var från början lagd på glödlampor och arbetarstammen uppgick de första åren till några tiotal man.
Frederik Philips avled år 1900 och det var Gerhard och hans broder Anton som fortsatta att bygga upp företaget; Gerhard som ledare för tillverkningen, Anton som durkdriven försäljare, som alltid försökte sälja mer än vad Gerhard kunde tillverka, medan Gerhard gjorde vad han kunde för att producera mer än Anton kunde sälja. Gerhard Philips drog sig tillbaka 1922 från företaget och Anton Philips övertog då ledningen.
1918 hade man börjat tillverka radiorör. Efter hand utvidgades tillverkningen att omfatta alla slags produkter som har med radio att göra. 1927 var antalet anställa uppe i 10.000 och nu (1951) är antalet över 30.000 (Ur Populär Radio 11/1951)

1940-talet - 1950-talet - 1960-talet
- Philips reklam - Skivspelare- Bandspelare -

- Till första sidan -

1930-talet


Philips 531A *
Tillverkad: 1930-talet Våglängdsområden: LV (760 - 1900 m), MV (200 - 550 m) Rör: AK1, AF1, E446, AB1, E443H, 506 Övrigt: Anslutning för antenn och jord. Invändigt S/N: E49015.05

Philips 118B
Tillverkad: 1930-talet Våglängdsområden: LV (780 - 1975 m), MV (200 - 590 m), KV (19,8 - 51 m) Rör: KC1, KC4, KL4 Övrigt: Endast batteridrift Anslutning för antenn och jord. Detalj S/N: E4339E010

Philips 830A
Tillverkad: 1931 - 1933 Våglängdsområden: LV (800 - 2000 m) MV (500 - 700 m) Rör: E452T, E452T, E424N, C443, 506 Övrigt: Anslutning för antenn och jord. Invändigt S/N: 8555 (TPX140315)

Philips 941U *
Tillverkad: 1934 Våglängdsområden: LV (800 - 1800 m), MV (200 - 550 m) Rör: CF1 CL2 CY1 C1 (200-250 V) eller C2 (110-130 V) Övrigt: Anslutning för antenn och jord. Detalj S/N: 2873F

Philips 510A
Tillverkad: 1935 Våglängdsområden: LV (760 - 1900 m), MV (200 - 550 m) Rör: AK1, AF2, E446, AB1, E443H, 506 Övrigt: Anslutning för antenn och jord. Finns uttag för pickup och extra högtalare men dessa är övertäckta i bakstycket. Detalj - invändigt S/N: E3244E02
Oktode super 510. Högselektiv mottagare för växelström med totalt 6 rör och 7 kretsar. Automatisk volymkontroll. Genomlyst skala med 50 stationsnamn. Kontantpris 260:- (Annons)
Philips 695A06 *
Tillverkad: 1936 Våglängdsområden: LV (750 - 2000 m), MV (200 - 550 m), KV (15 - 50 m) Rör:ABC1, AK2, AF3, AL4, AZ1 Övrigt: Anslutning för antenn, jord och pickup. Skalan uppfällbar för bättre läsbarhet. S/N: E19375E13 (AUGES040513.100)

Philips Matador V6A
Tillverkad: 1937 Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (200 - 550 m), KV (16 - 50 m) Rör: AK2 AF3 ABC1 AL4 AZ1 Övrigt: Anslutning för antenn och jord. Detalj - Invändigt Tillverkad av Franska Philips (TPX040206)

Philips 282B-12 *
Tillverkad: 1938 - 39 Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (200 - 550 m), KV (16 - 50 m) Rör: KK2, KB2, KL4, KF4 Övrigt: Endast batteridrift. Anslutning för antenn, jord och pickup. Invändigt S/N: N81950 E06 (AUSOLB300570.50)

Philips 206a-19 *
Tillverkad: 1938 - 39 Våglängdsområden: LV (800 - 2000 m), MV (200 - 550 m), KV (16 - 50 m) Rör: ECH3, EBL1, EF9, AZ1 Övrigt: Anslutning för antenn, jord S/N: E39141E04 (GG03YB) (ERSDE03.65)

1940-talet
- Tillbaka -


Philips 735A *
Tillverkad: 1940 Våglängdsområden: LV (708 - 2000 m), MV (175 - 585 m), KV (13,8 - 51 m) Rör: ECH3, EF9, EBL1, AZ1, EM4 Övrigt: Anslutning för antenn, jord och pickup. Försedd med tangenter för snabbval av stationer. Detalj S/N: E1131E05 (AVAR0102)
<"-- Källare -->

Philips 657U *
Tillverkad: 1941 - 42 Våglängdsområden: LV (722 - 2000 m), MV (190 - 590 m), KV (13.7 - 50.5 m) Rör: UCH21, UCH21, UBL21, UY 21 Övrigt: Allströmsmottagare. Anslutning för antenn, jord S/N: 21469 (FÅOSC.00 Hks SS )

Philips 648 A *
Tillverkad: 1942 Våglängdsområden: LV (710 - 2000 m), MV (190 - 590 m), KV (15 - 52 m) Rör: ECH4, ECH4, EBL1, AZ1 Övrigt: 110 - 240 VAC. Anslutning för antenn, jord och extra högtalare. Invändigt - Detalj S/N: 10064 (AUOTT270417.3)

Philips 209U-19 *
Tillverkad: 1945-46 Våglängdsområden: LV (800 - 1900 m), MV (200 - 550 m), KV (16,5 - 51 m) Rör: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N Övrigt: Allströmsmottagare. Anslutning för antenn och jord. Detalj Reklam S/N: E 57438 E02 (TRA210615.160)

Philips 854A-19 *
Tillverkad: 1945 - 46 Våglängdsområden: LV (710 - 2000 m), MV (190 - 590 m), KV1 (13 - 26 m), KV2 (25 - 51 m) Rör: ECH21, EF22, AZ1, EBL1, EF22, EM34, (6UG5G) Övrigt: Anslutning för antenn, jord och pickup. S/N: 35466 (AUAA040970.5.50)

Philips BX290U-19 *
Tillverkad: 1948 Våglängdsområden: LV (800 - 2000 m), MV (200 - 550), KV (25 - 30 m) Rör: UL41, UY41, UBC41, UAF42, UCH42 Övrigt: Allströmsmottagare för 110/127 och 220 V Anslutning för antenn och jord. Detalj (
AUHJ10.270)

Philips BX373A 19 *
Tillverkad: 1948 ? Våglängdsområden: LV (715 - 2000 m), MV (187 - 580 m), KV (16 - 51 m) Rör: EXH21x2, EBL21, AZ1 Övrigt: Anslutning för antenn, jord, pickup och extra högtalare. Detalj S/N: L 23389 (ATIB191116.260)

1950-talet
- Tillbaka -


Philips Okänd *
Tillverkad: 1950-talet Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (185 - 590 m), KV (16.5 - 52 m) Rör: ECH42, EAF42, EL41, AZ41, EF41 Övrigt: Anslutning för antenn, jord, pickup och extra högtalare. Invändigt Nr: 52480 Mycket sliten. Saknar bakstycke. Verkar vara samma chassi som BS431A. (AUOTT270417.3)

Philips bilradio NX601 V-19 *
Tillverkad: 1951-52 Våglängddsområden: LV (1000 - 2000 m), MV (200 - 500 m), KV (50 m bandet, 30 m bandet och 25 m bandet) Rör: 2xEL 41, EAF 41 (EAF 42), ECH 42, 2xEAF 42 Övrigt: Bilradio avsedd för 6 V med fyra snabbval. Detalj - Invändigt S/N: E 35641 (AUTIB120915.310)
Vet inte om detta exemplar möjligtvis är feltillverkat. Skalan borde sitta på andra hållet så att knapparna för snabbinställning kom neråt, volym en till vänster och stationsinställningen till höger. Det hade varit mer logiskt men det går inte att ändra på.
Philips BX200U-19 *
Tillverkad: 1950 - 52 Våglängdsområden: LV (1150 - 2000 m), MV (185 - 580), KV (13,8 - 51 m) Rör: UCH42, UF41, UBC41, UL41, UY41 Övrigt: Allströmsmottagare för 110/127 och 220 V Anslutning för antenn och jord. Detalj - Detalj - Invändigt Fanns även i andra färger S/N: L 37849 (ERSDE050117.95)

Philips BX210U/19 *
Tillverkad: 1951 Våglängddsområden: LV (1200 - 2000 m), MV (200 - 550), KV (16 - 50 m) Rör: UL41, UF41, UY41, UBC41, UCH42 Övrigt: Allströmsmottagare för 220, 127 och 110 V. Anslutning för antenn och jord. Detalj S/N: 57159 (AUTIB101112.310)

Philips BX221U /19
Tillverkad: 1951 Våglängddsområden: LV (1200 - 2000 m), MV (200 - 550), KV (16 - 50 m) Rör: UL41, UF41, UY41, UBC41, UCH42 Övrigt: Allströmsmottagare för 220, 127 och 110 V. Anslutning för antenn och jord. Detalj S/N: 13820

Philips BS 311A *
Tillverkad: 1951 Våglängdsområden: LV (800 - 2000 m), MV (200 - 550 m) KV (18 -50 m) Rör: ECH42, EAF42, EF41, EL41, AZ41 Övrigt: Anslutning för antenn och jord. Detalj - Invändigt (TRA180415 200)

Philips LS432UB *
Tillverkad: 1952 Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (190 - 540 m), KV (19.5 - 51 m) Rör: DK40, DAF40, DAF41, DL94 Övrigt: Avsedd för nät eller batteridrift Anslutning för antenn och jord. Detalj - Detalj S/N: 13549

Philips BS521A *
Tillverkad: 1952 Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (185 - 590 m), KV (16 - 51,5 m) Rör: ECH42, EAF42, EF41, EL41, EM34, AZ1 Övrigt: Anslutning för antenn, jord och pickup Detalj S/N: 16446 (AUGES040513.200)

Philips BX135U/19
Tillverkad: 1953 Våglängdsområde: MV (200 - 550 m) Rör: UF41, UCH42, UBC41, UL41, UY41 Övrigt: Allströmsmottagare 220V. Anslutning för antenn och jord. Exportmodell avsedd för svenska marknaden Detalj
En liten elegant och effektiv allströmsmottagare som täcker hela mellanvågsområdet. Den kallas BX 135 U och har fem rör med sju rörs funktioner och överraskande bra ljud. En extraradio av denna typ och prisklass har f.ö. börjat bli en vanlig present till familjemedlemmar och vänner (Ur Philips tidning 1954)
Philips BX633 A 19 *
Tillverkad: 1953 Frekvensområde: LV (900 - 2000 m), MV (190 - 550 m), KV (16 - 50 m), FM (88 - 100 MHz) Rör ECC92, EF85, ECH81, EF41, EABC80, EL84, EM34 Övrigt: Anslutning för antenn, jord, pickup och extra högtalare. Inbyggd justerbar ferritantenn för FM. Invändigt - Detalj S/N: E 86847 (AUVAR301116.220)

Philips *
Tillverkad: 1953 - 54 Våglängdsområden: LV (1150 - 2000 m), MV (185 - 580 m), KV1 (48 - 50,8 m), KV2 (16,5 - 50,5 m) Rör: EBC41, EBF80, ECH81, DM 7?, EL84, EZ80 Övrigt: Anslutning för pickup, inbyggd antenn Detalj - Invändigt - Undersida S/N: L31556

Philips BS 241A *
Tillverkad: 1954 Våglängddsområden: LV (1135 - 1985 m), MV (185 - 575), KV (16,5 - 52 m) Rör: ECH81, EBF80, EF41, EL84, EZ80. Övrigt: Anslutning för antenn, jord, för pickup och extra högtalare. Detalj S/N: 24182 (AUVAR210216.120)

Philips BS431A *
Tillverkad: 1954 Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (185 - 590 m), KV (16.5 - 52 m) Rör: ECH42, EAF42, EL41, AZ41, EF41 Övrigt: Anslutning för antenn, jord, pickup och extra högtalare. Utrustad med tonkontroll och fininställning på kortvåg Detalj - Invändigt S/N: 15351 (AUBÄF0711.100)

Philips BX690A-19 *
Tillverkad: 1954 Våglängdsområden: LV (715 - 2000 m), MV (155 - 550 m), KV1 (37 - 50,8 m), KV2 (31 - 42.6 m), KV3 (24 - 32 m), KV4 (19 - 26 m), KV5 (15 - 20.1 m), KV6 (13 - 17.3 m) Rör: EM 4, ECH 21, EAF 42, EAF 42, EL 41, AZ 1 Övrigt: Anslutning för antenn, jord, pickup och extra högtalare. En för sin tid mycket avancerad radio med åtta frekvensband. Skalan höj och sänkbar och åker upp ett snäpp för varje frekvensområde. Invändigt S/N: E47267 (AUVAR)

Philips LS345B
Tillverkad: 1954 Våglängdsområden: LV (1200 -1700 m) MV (200 - 500 m) Rör: DF 96, DK96, DF96, DAF96, DL96 Övrigt: Radio för batteridrift. Anslutning för antenn och jord. (TPX030114)

Philips BS361A *
Tillverkad: 1956 - 57 Rör: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80 Övrigt: Växelströmsradio med FM. Anslutning för antenn och jord. Schema S/N: 16859 (FÅARTS05)

Philips B1X67U/19 *
Tillverkad: 1957 Våglängdsområden: LV (1150 - 2000 m), MV (180 - 560 m) Rör: UCH81, UY42, UBC81, UF89, UL84 Övrigt: Allströmsmottagare 127 och 220V. Anslutning för antenn men har även inbyggd antenn. Detalj Invändigt Schema S/N: A 50821 Högra ratten ej orginal. ( AUVAR)

Philips B8X72A *
Tillverkad: 1957 - 58 Våglängdsområden: LV (800 - 2000 m), MV (200 - 550 m), KV (16 - 50 m), FM (97 - 100 Mc/s) Rör: EABC80, ECC83, ECC85, ECH81, EF85, EF89, EL86, EL86, EM80, EZ81 Övrigt: Tre högtalare. 110 - 245 VAC Anslutning för AM och FM antenn, jord, pickup, bandspelare och extra högtalare (800 ohm). Detalj - Detalj - invändigt 1 - Invändigt 2 - Invändigt 3 - Baksida Nypris 975:- (motsv. c:a 11.600:- idag) S/N: PL 12684 (FÅMT)

Philips B1X85U/19
Tillverkad: 1958-59 Våglängdsområden: MV (200 - 550 m) Rör: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84 Övrigt: 220V. Anslutning för antenn och jord. S/N: 40020 (ARTS05) ( A )

Philips B3x82U/65 *
Tillverkad: 1958 - 59 Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (200 - 550 m) KV (25 -50 m), UKV (87 - 100 Mc/s) Rör: UCC85, UF89, UCH81, UABC80, UL84, UY85, UM80 Övrigt: Allströmsmottagare 220V. Anslutning för antenn, jord, pickup och extra högtalare. (AUTIB13.100)

Philips AG2009/25 *
Tillverkad: 1958 - 59 Våglängdsområden: LV (750 - 2000 m) MV (190 - 550 m), KV (24.5 - 50 m), FM 87.5 - 100 MHz Rör: ECL82, ECH81, ECC83, EM84, ECL82, EBF89, ECL82, ECC85 Övrigt: Anslutning för antenn och jord. Detalj - Skivspelare Apparaten på bilden saknar benställningen som egentligen hörde till. (FÅLDKA)

Philips B5X84A/19 *
Tillverkad: 1958 - 59 Våglängdsområden: LV (750 - 2000 m) MV (190 - 550 m), KV (24.5 - 50 m), FM 87.5 - 100 MHz Rör: ECH81, ECC85, EM84, EF89, EF85, EABC80, EL84, EL86, EX80 Övrigt: Stereomottagare. Klangfärgsinställningar. Inbyggd ställbar ferritantenn. Uttag för AM och FM antenn, pickup, bandspelare och extra högtalare. Baksida - Invändigt - Detalj S/N: PL 20695 (AUVAR080516.120)

Philips Colette L4D91T *
Tillverkad: 1959 - 61 Frekvensområde: Transistorer: 2 x OC74, 2 x OC75, 3 x OC170, 2 x OC171 Övrigt: Batteri 6 x LR20. Anslutning för yttre antenn. Detalj Apparaten fanns även med bruna gavlar. S/N: Hittar inget Deutsche Philips-Ges. (AULID181117.110)
Denna radion var i bedrövligt skick. Undrar hur länge sedan det var som man kunde köpa batterier styckvis för en krona!
Philips L3x91 T *
Tillverkad: 1959 - 61 Frekvensområde: LV (1100 - 2000 m), MV (180 - 520 m) Transistor: 7 st Övrigt: Batteri 3 x LR20. Anslutning för yttre antenn. Import S/N: WA 14904 (AUTIB070516.100)

1960-talet och senare
- Tillbaka -


Philips B4S12A *
Tillverkad: 1961 Rör: ECC85, EL84, EM80, ECH81, EF85, EABC80, EZ80. Frekvensområden: LV (850 - 2000 m) MV (190 - 580 m) KV (17 - 50) FM (87,5 - 100 MHz) Övrigt: Klangfärgsomkopplare. Anslutning för AM och FM antenn, bandspelare, högtalare samt två olika uttag för pickup. S/N: 54413 (AUVAR210216.120)

Philips L3S25T *
Tillverkad: 1962 Frekvensområden: LV (1200 - 2000 m) MV (200 - 500 m) FM (88 - 100 MHz) Typ: Transistorapparat Övrigt: Batteri 4 x LR20. Anslutning för yttre antenn. Invändigt S/N: 54413 Apparaten på bilden saknar ett skydd för knappar och skala. (FÅES Hks SS)

Philips B2S45T * (2)
Tillverkad: 1966 Frekvensområde: FM 88 - 100 MHz Transistor: AF102. AF125, AF126, AF 121, AC126, 2 X AC238 Övrigt: Batteri 4 x LR6 Anslutning för yttre antenn och yttre strömförsörjning. Schema (Detta ex. daterat 17.12.1970) S/N: 71815 (AUTIB050714.33)

Philips L4D42T/03 Babette *
Tillverkad: 1964 - 65 Transistorer: AC125, AC126, 2xAC128, AF121, AF 124, 3xAF126. Frekvensområde: LV (1200 - 2000 m), MV (200 - 580 m), KV (30 - 50 m) FM (88 - 104 MHz) Övrigt: Anslutning för yttre antenn. Detalj. S/N: WA 23176. Made in Germany. (AUOTT270417.3 Mus)

Philips D1400/30 *
Tillverkad: 1980-talet Transistorer: 1502B, 1502C IC: LA4510 Frekvensområde: MV (530 - 1600 MHz), FM (88 - 108 MHz) Övrigt: Batteri 3x1.5 V LR6 Anslutning för hörsnäcka. Orginalkartong och garanti - Bruksanvisning och schema S/N: 21848. Philips Malaysia; Petaling (AUMX300417.20 Vrm)

Philips 750 *
Tillverkad: 1980-talet Frekvensområde: LV (1150 - 2000 m), MV (190 - 580 m), KV (19 - 49 m / 6 - 15 MHz) FM (87 - 108 MHz) Transistor Övrigt: 220 - 240 VAC eller Batteri 4 x 1.5 V LR20. Utrustad med AFC och fininställning. DIN uttag för pickup/bandspelare. Detalj S/N: 102891. (?? Mus)

Philips 66RL301/00B ? *
Tillverkad: 1980-talet Frekvensområde: FM (88 - 100 MHz) Transistor Övrigt: Batteri 4 x 1.5 V LR20. Uttag för yttre antenn. En plus tre förinställbara kanaler. Tonkontroll. Tryckknapp och DIN uttag för bandspelare. Detalj S/N: 604115. (?? Mus)

Philips B4S34T *
Tillverkad: 1980-talet Frekvensområde: LV (1150 - 1900 m), MV (180 - 580), FV (70 - 180 m) och FM (88 - 100 MHz) Transistor Övrigt: Batteri 4 x 1.5 V LR20 eller yttre strömförsörjning. Dubbla antenner. Bas/diskant kontroll. Tre förinställbara FM kanaler. Uttag för yttre antenn, hörnäcka och pickup (i botten). Detalj S/N: 210619 (AUTIB100218.35)

Philips *
Tillverkad: 1980-talet Frekvensområde: LV (750 - 2000 m), MV (200 - 550 m), KV (19 - 49 m) och FM (88 - 100 MHz) Transistor Övrigt: Batteri 6 x 1.5 V LR20 eller yttre strömförsörjning 9V. Bas/diskant kontroller. Tre förinställbara FM kanaler. Uttag för yttre antenn, bandspelare / pickup (DIN) och hörtelefon i botten. Detalj S/N: 190076 (AULID211017.30)
Tyvärr saknar denna apparat botteplattan så jag vet inte typbeteckningen.
Philips *
Tillverkad: 1980-talet Frekvensområde: LV (1200 - 2000 m), MV (180 - 520 m) och FM (88 - 100 MHz) Transistor Övrigt: Batteri 6 x 1.5 V LR20 eller yttre strömförsörjning. Bas/diskant kontroller. Tre förinställbara FM kanaler. Uttag för yttre antenn (med omk.) och hörtelefon. Detalj (AUTIB100218.35)
Tyvärr är märketiketten borttagen så jag vet inte typbeteckningen.
Philips *
Tillverkad: 1980-talet Frekvensområde: FM (88 - 100 MHz) Transistor Övrigt: Batteri 6 x 1.5 V LR20. Bas och diskant kontroller. Tre förinställbara FM kanaler. Uttag för yttre antenn och hörtelefon i botten. Anslutning för bandspelare (DIN). (AUTIB100218.35)
Tyvärr är märketiketten borttagen så jag vet inte typbeteckningen.
Bandspelare
- Tillbaka -


Philips EL 3510/900 *
Tillverkad: 1956 Max spolstorlek 5" (12,5 cm)
Hastighet: 3 3/4"/s (9.5 cm/s) Övrigt: 110 - 245 VAC. Rör: ECC83, EL84, EZ80, DM71 Uttag för mikrofon och pickup. Med lock - Detalj - transportklar S/N: ? Philips, Eindhoven, (AUGES0713.100)

Philips N4 306/19 *
Tillverkad: 1967 Max spolstorlek: 7" Bandhast. 1 7/8 "/s (4,75 cm/s), 3 3/4"/s (9.5 cm/s) Övrigt: 110 - 240 VAC. Transistoriserad. Fyrspårs eller två spårs stereo. Detalj V - Detalj H - Kontroller - Anslutningar S/N: 0431960 Import (Österrike) (AUUA90 ??)

Philips EL 3547A/19A *
Tillverkad: 1964 - 65 Max spolstorlek: 6" Bandhast. 1 7/8 "/s (4,75 cm/s), 3 3/4"/s (9.5 cm/s) Övrigt: 110 - 240 VAC. Transistoriserad 2 x OC44, 2 x OC58, 4 x OC74, 4 x OC75, OC79. Fyrspårs eller två spårs stereo. Detalj V - Detalj H - Anslutningar - Transportklar S/N: 145658 Philips Eindhoven, Holland (AULID181117.150)

- Tillbaka -
- Till första sidan -
©Elkillen