Reklam 1930-talet

- Till första sidan -


Concerton 1934


Philips 1935 Detalj


Philips 1935

AGA 1935


AGA 1935


Luxor reklam

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen