Reklam 1940-talet

- Till första sidan -


Essell 1942


Philips 1948


Siemens 1941

Concerton 1948


Luxor 1945


EIA

Tjerneld 1940

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen