Reklam 1950-talet

- Till första sidan -


Concerton 1954


Mercury 1957


Tjerneld 1956 1957

Luxor1959


AGA


Centrum


Sound bilradio 1951


Dux 1954


Tjerneld 1958

Zenith


Luxor


Ur H.M.V. reklamblad 1/1953


Philips 1951 - 52


Dux 1954


Motorola ur TV 18/1957

View-master 1959


Edison TeleVoicewriter (1952)

DeSoto 1957

DeSoto Diplomat

DeSoto Fireflite
Bilder ur Populär mekanik 10/1957

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen