Reklam 1960-talet

- Till första sidan -


Hagström förstärkare (1960)

Philips reklam 1960

Hagström

Hagström

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen