Sändar- och mottagarrör m.m.

Lite mer om rörtyper - Reklam - Tillbehör - Isolatorer m.m.

- Till första sidan -

Sändarrör
Typ 807 samt passande äldre rörhållare med skruvanslutningar. Rörhållaren är tillverkad av AB Alpha i Sundbyberg som tillverkade allt möjlig i backelit och även pressade 78-varvs skivor.


Sändarrör
Mullard QY5-3000A, Philips PB3/800 och 8503 (CV 8503).


Sändarrör
RCA 813, Einac 30X1000A7 och Philips QB5

Sändarrör
Philips dubbeltriod typ 832A = QQE 04/20.

Sändarrör
Eniac 4CX250B

Likriktarrör för högpänning
Båda av typ 866A och avsedda för radiosändare. Det vänstra tillverkat av Brimar och det högra av Ampex.

Subminiatyrrör.
Raytheon CK 5678, Mullard CV2299 och Philips 1AD4. Satt bl.a. i försvarets sändtagare Ra140 och Ra151.

Reklam för Mullard miniatyr-rör 1951
Reklam för Philips miniatyr-rör 1951
Storleksjämförelse

I bakre raren två gamla Marconi rör (U12 och okänt) med US4 socklar. Längst till höger ett sändarrör 807 I främre raden en äldre effekttransistor (AD149) ett diod-rör med okänd beteckning, en mycket tidig effekt-transistor (SP1368), ett mottagarrör (Powertone 406H) och till höger ett litet tyskt specialrör (Telefunken 172639) tillverkat 06/42 och som skulle sättas upp och ner i sin hållare.

Från vänster:
Philips B 443 med metallhölje (Nytt 05.12.1936)
Philips triod (oläslig beteckning)
T.h. tre rör med metallhölje: VT-65, 6AK7/6AG7 samt 6K7. Alla med oktalsockel (O (S8)).

Från vänster:
Philips Miniwatt EF9
Telefunken AK2 och AF3
Philips Miniwatt AZ1 och Telefunken AL4.
Alla med med sk.brunnsockel (även kallad ytterkontaktsockel A8).

Radiorör 1906 - 38


Till vänster kvickilverångfyllt rör (Liebenröret 1906) och sedan nyare rör. Bild ur Populär Radio 5/1939

Lite mer om rörtyper    Hemsida om rör: Åke's Tubedata    Div. tabeller

Specialrör

Katodstrålerör
5FP7 med lång efterlysningstid Ingen inbyggd avlänkning, gjort för yttre avlänkningsspolar. Avsett för radar och liknande. Bildytans diam: 4 ½" och rörets totala längd 11"
Katrodstrålerör
5BP1 med inbyggd avlänkning. Kort efterlysningstid avsett för oscilloskop m.m. Bildytans diam: 5" och rörets totala längd 17"

Nixie-rör
En typ av rör som kan visa siffror och tecken i t.ex. frekvensräknare. Mellan varje rör sitter i detta fallet en glimlampa för att indikera decimalkomma.

Rör-reklam
- Tillbaka -


Philips 1924

Philips 1929

Telefunken 1930-talet

Philips 1950-talet

Jämförelsetabell mellan radiorör av olika fabrikat ur Clas Ohlsons katalog 1937 - 38.

Rördata Mullard ME1401 ME1402 70B1 109B1150B1 Annons i Populär Radio 8/1951
Rördata Oxytron radiorör 1937
Rördata Philips ECC40 EL34 AX50 AZ50 DF67 DL67 Annons i Populär Radio 5/1951
Rördata Philips Subminiatyrrör DL67 Annons i Populär Radio 5/1951
Rördata Philips UKV-rör QQE 06/40 QB3/300 Annons i Populär Radio 9/1951
Rördata RCA Sändar- likriktar- och katodstrålerör Annons i Populär Radio 10/1946

Radiotillbehör
- Tillbaka -

Kristaller

Kristaller av äldre modell.

InvändigtGamla detektorer till kristallmottagare


Gamla vridkondensatorer
200 cm (220 µµF = 220 pF)
Tillverkade av Baltic

Gammal vridkondensatorer
med fininställning
Tillverkad av Baltic

Skala med fininställningFram till mitten av 1920-talet räknades kondesatorers värde i cm (1 cm = 1.1 pF) . Därefter gick man över
till att mäta dem i µµF (mikro-mikro-Farad) vilket är samma som pF (pickoFarad)

Antenn isolatorer m.m.
- Tillbaka -


Antennomkopplare med gnistgap
för att kunna jorda en antenn


Stor porslinsisolator
75 x 75 x 110 mm

Porslinsisolatorer
50 x 50 x 75 mm

Porslinsisolatorer
25 x 25 x 38 mm

Isolatorkedjor


- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen