Sändar- och mottagarrör m.m.
Några exempel

Lite mer om rörtyper - Reklam - Tillbehör - Isolatorer m.m.

- Till första sidan -

Sändarrör
Raytheon pentod (?) 807 från 1937 samt passande äldre rörhållare UX5 med skruvanslutningar.
Rörhållaren är tillverkad av AB Alpha i Sundbyberg som tillverkade allt möjlig i backelit och även pressade 78-varvs skivor.


Sändarrör
EE triod CV6022, RCA dubbeltriod 6336A och Sylvania 6JB6


Sändarrör
Philips skärmgallertetrod QB5/1750 (6079), RCA pentod 813
Einac triod 3CX1000A7 (8283).


Sändarrör
Philips pentod PB3/800 och Mullard tetrod QY5-3000A

Sändarrör
Philips dubbeltetrod typ 832A = QQE 04/20. Tillverkades 1925 - 45 Anses ovanligt.

Sändarrör
Eniac 4CX250B Tetrode.

Mottagarrör
Telefunken pentod RV2,4P700. Lite udda eftersom det monerades upp och ner med 5AA sockel. Satt bl.a. i Telefunken mottagare AK 1021 (M2461-219000)

Mottagarrör
Philips triod B 406 med B5 sockel samt orginalkartong. Från 1924.

Likriktarrör
Brimar 6X5GT helvågslikriktare från 1938 med A08 sockel.

Likriktarrör för högpänning
Brimar och Ampex halvvågslikriktare, båda av typ 866A och avsedda för högspänning. Båda med UX4 sockel

Subminiatyrrör.
Raytheon pentod CK 5678 med sockel B5A
Mullard pentod CV2299 (DL73) med sockel B8D
Philips pentod 1AD4 med sockel B5A
Satt bl.a. i försvarets sändtagare Ra140 och Ra151.

Reklam för Mullard miniatyr-rör 1951
Reklam för Philips miniatyr-rör 1951
Storleksjämförelse

I bakre raren två Marconi rör (U12 och okänt med UX4 socklar). Längst till höger ett sändarrör 807 med UX5 sockel
I främre raden en äldre effekttransistor (AD149 med TO3 kapsel) ett diod-rör med okänd beteckning, en mycket tidig effekt-transistor (SP1368), ett mottagarrör (Powertone triod 406H med UX4 sockel) och till höger ett litet tyskt specialrör (Telefunken RV2,4P700 med 5AA sockel) tillverkat 06/42 och som skulle sättas upp och ner i sin hållare.

Från vänster:
Philips Miniwatt pentod EF9
Telefunken oktod AK2 från 1935 och pentod AF3 från 1934
Philips Miniwatt helvågslikriktare AZ1 från 1935 och Telefunken pentod AL4 från 1936.
Alla med med sk.brunnsockel (även kallad ytterkontaktsockel 8SC).

Från vänster:
Philips B 443 med metallhölje (Nytt 05.12.1936) med sockel A08
Philips triod (oläslig beteckning) med sockel B4
T.h. tre rör med metallhölje: VT-65, 6AK7/6AG7 samt 6K7. Alla med oktalsockel (AO8).

Radiorör 1906 - 38


Till vänster kvickilverångfyllt rör (Liebenröret 1906) och sedan nyare rör. Röret längs till höger är med metallkåpa och sockel F8. Bild ur Populär Radio 5/1939

Lite mer om rörtyper    Hemsida om rör: Åke's Tubedata    Div. tabeller

Specialrör

Katodstrålerör
5FP7 med lång efterlysningstid Ingen inbyggd avlänkning, gjort för yttre avlänkningsspolar. Avsett för radar och liknande. Bildytans diam: 4 ½" och rörets totala längd 11"
Katrodstrålerör
5BP1 med inbyggd avlänkning. Kort efterlysningstid avsett för oscilloskop m.m. Bildytans diam: 5" och rörets totala längd 17"

Nixie-rör
En typ av rör som kan visa siffror och tecken i t.ex. frekvensräknare. Mellan varje rör sitter i detta fallet en glimlampa för att indikera decimalkomma.

Rör-reklam
- Tillbaka -


Philips 1924

Philips 1929

Telefunken 1930-talet

Philips 1950-talet

Jämförelsetabell mellan radiorör av olika fabrikat ur Clas Ohlsons katalog 1937 - 38.

Rördata Mullard ME1401 ME1402 70B1 109B1150B1 Annons i Populär Radio 8/1951
Rördata Oxytron radiorör 1937
Rördata Philips ECC40 EL34 AX50 AZ50 DF67 DL67 Annons i Populär Radio 5/1951
Rördata Philips Subminiatyrrör DL67 Annons i Populär Radio 5/1951
Rördata Philips UKV-rör QQE 06/40 QB3/300 Annons i Populär Radio 9/1951
Rördata RCA Sändar- likriktar- och katodstrålerör Annons i Populär Radio 10/1946

Radiotillbehör
- Tillbaka -

Förkopplingsmotstånd
Förkopplingsmotstånd för att kunna ansluta en radio (eller annan apparat) avsedd för 110 V t.ex. till en högre matninsspänning. Max 250 W

Kristaller

Kristaller av äldre modell.

InvändigtGamla detektorer till kristallmottagare


Gamla vridkondensatorer
200 cm (220 µµF = 220 pF)
Tillverkade av Baltic

Gammal vridkondensatorer
med fininställning
Tillverkad av Baltic

Skala med fininställningFram till mitten av 1920-talet räknades kondesatorers värde i cm (1 cm = 1.1 pF) . Därefter gick man över
till att mäta dem i µµF (mikro-mikro-Farad) vilket är samma som pF (pickoFarad)

Antenn isolatorer m.m.
- Tillbaka -


Antennomkopplare med gnistgap
för att kunna jorda en antenn


Stor porslinsisolator
75 x 75 x 110 mm

Porslinsisolatorer
50 x 50 x 75 mm

Porslinsisolatorer
25 x 25 x 38 mm

Isolatorkedjor


Isolator
Lite mindre isolator troligen för el eller ev. telefon. Storlek Ø95 x 70 mm. Okänd tillverkare.

Isolatorer
Rosenthal isolatorer för högspänning. Storlek Ø140 x 160 mm och Ø100 x 70 mm. ( AULID070418.40)

Isolator
Isolator, modell större för högspänning. Storlek Ø225 x 150 mm. Okänd tillverkare.

Isolator
Lite mindre isolator för el. Storlek Ø 70 x 110 mm. Tillverkad av IFÖ

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen