Kobratelefonen
- Tillbaka-Ericofonen, eller kobran som den oftast kallas var egentligen avsedd att döpas till namnet Erifon. Detta ord fick man då fram av "Eri" som i Ericsson och av "fon" som betyder ljud. När namnet Erifon skulle registreras visade det sig dock vara upptaget så man lade till "co" mellan Eri och fon, vilket då blev det godkända namnet Ericofon.
Den tillverkades av LM Ericsson i många färger och flera modeller och det var Ericofon DBJ 500 som var standardmodellen.
Kobran tillverkades och såldes åren 1956 - 82 i drygt 2,5 miljoner exemplar och är en så kallad "allt i ett telefon", d.v.s. den innehåller komponenter såsom hörtelefon, mikrofon, taltransformator, brytare och fingerskiva. Utseendet är ju ganska speciellt så Ericofonen har också fått utseendemässigt designpris.
Den äldsta Ericofonen med en höjd av ca 23 cm tillverkades i Sverige och monterades ihop i LM Ericssons Karlskronafabrik 1956 - 61. Denna Ericofon tillverkades i färgerna: röd, blå, grön benvit och grå. . Färgsortimentet utökades 1957 med ytterligare 12 färger, men dessa apparater gick enbart på export. I USA marknadsfördes Ericofonen av North Electric, en telefontillverkare som Ericsson köpt för att där kunna sälja telefoner, eftersom endast amerikanska telefoner fick säljas till telefonbolag i USA. Svenska Televerket introducerade Ericofonen 1959

Anledningen till att den äldsta Ericofonen är så sällsynt idag beror på två saker:
Den fanns bara i det höga utförandet i c:a två år.
Televerkets monopolställning gjorde att man bara fick låna apparaten utav dem och vid renovering byttes då kåpan ut mot en fabriksny kåpa av den låga modellen.

Den nyare typen av kåpa introducerades någon gång under 1961. Det var en kåpa av en lägre modell och som tillverkades i ett enda stycke samt med en annan typ av hörtelefonlock. Det är den vanligaste typen av Ericofon och tillverkades under 20 år, från 1962 - 82 och är den kåpa man oftast ser idag, alltså den med kilformat hörtelefonlock. Det finns två sorter av denna kåpa då de har olika slags hörtelefonkapsel och som har hörtelefonlocket ihopsmält med aceton till skillnad mot den tidigare modellen. Hörtelefonkapseln av den nyare typen kom 1977 när också Diavoxen introducerades. De kåpor som tillverkades för montering i Karlskrona gjordes av LME:s fabrik i Kristianstad.
Den höga (äldre) typen av Ericofonkåpa är tillverkad en plast som är ganska ömtålig, men som tål solljuset mycket bra. Den låga typen (nyare) däremot, tål inte solljuset så bra utan blir oftast missfärgad, men är inte lika ömtålig som den gamla kåpan. Därför är de två kåptyperna också varandras motsatser.
Ericofonen tillverkades både med och utan ringanordning beroende på i vilket land den skulle användas. Televerkets modell saknade dock alltid den inbyggda ringanordningen. Istället användes till dessa en extra ringklocka monterad på väggen när annan telefon saknades.

- Tillbaka upp -
- Tillbaka till telefonapparater-
- Till första sidan -